ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL "PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT DE BENICARLÓ (CASTELLÓ)"

PLA DE PARTICIPACÓ PÚBLICA

Castellano
Valencià

INFORMACIO

Públic interessat
Àmbit
Unitats de paisatge
Recursos Paisatgí­stics
Instruccions
Contacte
Legislació sobre paisatge
Documentació

ENQUESTA

CALENDARI

El Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana estableix en el Capítol II del Títol I, l'obligatorietat de l'aplicació d'aquests Plans de Participació Pública, tant per als Estudis de Paisatge com per als Estudis d'Integració paisatgística. Aquesta participació inclou aquelles accions a través de les quins la ciutadania té la possibilitat d'intervenir en la conservació dels valors paisatgístics, i en la millora de l'entorn en el qual viu, afavorint un augment de la qualitat de vida.

Els objectius del Pla de Participació Pública són:

  Informar:

 • Fer accessible la informació rellevant.
 • Informar del dret a participar i de la manera que es pot exercir aqueix dret.
 • Reconèixer el dret a formular observacions i comentaris quan encara no s’han pres decisions.

  Consultar:

 • Conèixer com ha evolucionat el paisatge en l’àmbit d’estudi.
 • Identificar els aspectes mediambientals, culturals i visuals més representatius del paisatge.
 • Establir el grau d’adequació de la proposta als objectius de qualitat paisatgística, normes d’integració paisatgística i qualsevol altra determinació d’un instrument de paisatge vigent de rang superior.
 • Determinar des d’on és visible l’actuació, i en quin grau.
 • Definir les mesures d’integració paisatgística que ajuden a relacionar de forma adequada l’actuació amb el paisatge.
 • Escoltar les propostes del públic interessat sobre les característiques de la proposta en relació amb el paisatge.
 • Pronunciar-se sobre la manera que l’actuació incideix en el paisatge a través de l´observació de fotomuntatges o simulacions virtuals generats a partir de fotografies preses des d’algun punt d’observació de l’àmbit de l’estudi d’Integració Paisatgística. 

  Comunicar:

 • Justificar la decisió adoptada i la forma que s’ha desenvolupat la participació.